ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Επαλ (ομάδα Β) Κανονική Περίοδος
ΘΕΜΑΤΑ 2012   ΘΕΜΑΤΑ 2011   ΘΕΜΑΤΑ 2010   ΘΕΜΑΤΑ 2009   ΘΕΜΑΤΑ 2008
ΘΕΜΑΤΑ 2007   ΘΕΜΑΤΑ 2006   ΘΕΜΑΤΑ 2005   ΘΕΜΑΤΑ 2004   ΘΕΜΑΤΑ 2003
ΘΕΜΑΤΑ 2002   ΘΕΜΑΤΑ 2001   ΘΕΜΑΤΑ 2000
Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Επαλ (ομάδα Β) Επαναληπτική Περίοδος
ΘΕΜΑΤΑ 2012   ΘΕΜΑΤΑ 2011   ΘΕΜΑΤΑ 2010   ΘΕΜΑΤΑ 2009   ΘΕΜΑΤΑ 2008
ΘΕΜΑΤΑ 2007   ΘΕΜΑΤΑ 2006   ΘΕΜΑΤΑ 2005   ΘΕΜΑΤΑ 2004   ΘΕΜΑΤΑ 2003

Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Επαλ (ομάδα Β) Κανονική Περίοδος
ΘΕΜΑΤΑ 2012
Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Επαλ (ομάδα Β) Επαναληπτική Περίοδος

Εισαγωγικές Εξετάσεις Ομογενών
ΘΕΜΑΤΑ 2008  

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Επαλ (ομάδα Β) Κανονική Περίοδος
ΘΕΜΑΤΑ 2012   ΘΕΜΑΤΑ 2011   ΘΕΜΑΤΑ 2010   ΘΕΜΑΤΑ 2009   ΘΕΜΑΤΑ 2008
ΘΕΜΑΤΑ 2007   ΘΕΜΑΤΑ 2006   ΘΕΜΑΤΑ 2005  
ΘΕΜΑΤΑ 2004   ΘΕΜΑΤΑ 2003
ΘΕΜΑΤΑ 2002   ΘΕΜΑΤΑ 2001     

Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Επαλ (ομάδα Β) Επαναληπτική Περίοδος
ΘΕΜΑΤΑ 2012   ΘΕΜΑΤΑ 2011   ΘΕΜΑΤΑ 2010   ΘΕΜΑΤΑ 2009   ΘΕΜΑΤΑ 2008
ΘΕΜΑΤΑ 2007   ΘΕΜΑΤΑ 2006   ΘΕΜΑΤΑ 2005   ΘΕΜΑΤΑ 2004   ΘΕΜΑΤΑ 2003
Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Επαλ (ομάδα Β) Κανονική Περίοδος
ΘΕΜΑΤΑ 2012

Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Επαλ (ομάδα Β) Επαναληπτική Περίοδος
ΘΕΜΑΤΑ 2012

Εισαγωγικές Εξετάσεις Ομογενών
ΘΕΜΑΤΑ 2009

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Επαλ (ομάδα Β) Κανονική Περίοδος

Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Επαλ (ομάδα Β) Επαναληπτική Περίοδος

Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Επαλ (ομάδα Β) Κανονική Περίοδος

Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Επαλ (ομάδα Β) Επαναληπτική Περίοδος

Εισαγωγικές Εξετάσεις Ομογενών

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Επαλ (ομάδα Β) Κανονική Περίοδος

Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Επαλ (ομάδα Β) Επαναληπτική Περίοδος

Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Επαλ (ομάδα Β) Κανονική Περίοδος

Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Επαλ (ομάδα Β) Επαναληπτική Περίοδος

Εισαγωγικές Εξετάσεις Ομογενών

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Επαλ (ομάδα Β) Κανονική Περίοδος

Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Επαλ (ομάδα Β) Επαναληπτική Περίοδος

Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Επαλ (ομάδα Β) Κανονική Περίοδος

Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Επαλ (ομάδα Β) Επαναληπτική Περίοδος

Εισαγωγικές Εξετάσεις Ομογενών

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Επαλ (ομάδα Β) Κανονική Περίοδος

Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Επαλ (ομάδα Β) Επαναληπτική Περίοδος

Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Επαλ (ομάδα Β) Κανονική Περίοδος

Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Επαλ (ομάδα Β) Επαναληπτική Περίοδος

Εισαγωγικές Εξετάσεις Ομογενών

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Επαλ (ομάδα Β) Κανονική Περίοδος

Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Επαλ (ομάδα Β) Επαναληπτική Περίοδος

Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Επαλ (ομάδα Β) Κανονική Περίοδος

Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Επαλ (ομάδα Β) Επαναληπτική Περίοδος

Εισαγωγικές Εξετάσεις Ομογενών

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Επαλ (ομάδα Β) Κανονική Περίοδος

Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Επαλ (ομάδα Β) Επαναληπτική Περίοδος

Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Επαλ (ομάδα Β) Κανονική Περίοδος

Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Επαλ (ομάδα Β) Επαναληπτική Περίοδος

Εισαγωγικές Εξετάσεις Ομογενών


ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Για τον υπολογισμό αυτών των βαθμών χρειάζεται να γίνουν μία σειρά από ενέργειες. Για την ακρίβεια χρειάζεται να υπολογιστούν:

Α. Ο προφορικός βαθμός (ΠΒ)

Προκύπτει από το μέσο όρο των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων σε κάθε μάθημα. Ο προφορικός βαθμός προσαρμόζεται στο γραπτό βαθμό (αυξάνεται ή μειώνεται) ώστε να διαφέρει το πολύ κατά δύο μονάδες από το βαθμό του γραπτού.

Β. Ο γραπτός βαθμός (ΓΒ)

Είναι ο βαθμός που λαμβάνει ο υποψήφιος σε κάθε μάθημα που εξετάζεται στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Γ. Ο βαθμός πρόσβασης (ΒΠ)

Προκύπτει από το άθροισμα των παρακάτω βαθμών :

 • του προφορικού βαθμού πολλαπλασιαζόμενου με το  συντελεστή 0.3
 • του γραπτού βαθμού πολλαπλασιαζόμενου με το συντελεστή 0.7

               Δηλαδή: ΒΠ = ( ΠΒ * 0.3 ) + ( ΓΒ * 0.7 )

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ( ΓΒΠ )

Προκύπτει από τον μέσο όρο των Βαθμών Πρόσβασης ( ΒΠ ) όλων των μαθημάτων που εξετάστηκαν πανελλαδικώς. Δηλαδή αθροίζουμε όλους τους βαθμούς πρόσβασης και το άθροισμα το διαιρούμε με το πλήθος των μαθημάτων.

Παράδειγμα :
Έστω μαθητής ο οποίος σε κάποιο μάθημα έχει προφορικούς βαθμούς στα δύο τετράμηνα 18 και 19 αντίστοιχα, και στις πανελλήνιες εξετάσεις το γραπτό του βαθμολογείται με 14,5 :

Ο μέσος όρος των προφορικών είναι:  (18+19)/2=18,5
Επειδή ο βαθμός του γραπτού είναι 14,5 προσαρμόζεται ο προφορικός ώστε να διαφέρει το πολύ δύο μονάδες από το γραπτό. Δηλαδή μειώνεται και προσαρμόζεται στο: 14,5 + 2 = 16,5
Δηλαδή ο μαθητής έχει:
1) Προφορικό βαθμό : 16,5
2) Γραπτό βαθμό : 14,5

Βαθμό πρόσβασης: (16,5 x 0.3)+(14,5 x 0,7) = (4,95)+(10,15) = 15,1

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται ώστε να προκύψει ο βαθμός πρόσβασης για κάθε μάθημα που εξετάστηκε σε πανελλαδικό επίπεδο.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για να γίνει δυνατός ο υπολογοσμός των Μορίων Εισαγωγής που συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος στις πανελλήνιες εξετάσεις χρειάζεται:

Α. Να πολλαπλασιαστεί ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης (ΓΒΠ) με το συντελεστή 8.

Β.  Να πολλαπλασιαστεί ο Βαθμός Πρόσβασης (ΒΠ) του κυρίου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας με τον αντίστοιχο συντελεστή. (Συντελεστής 1,3 για το επιστημονικό πεδίο της κατεύθυνσης. Συντελεστής 0,7 για οποιοδήποτε άλλο επιστημονικό πεδίο)

Γ. Να πολλαπλασιαστεί ο Βαθμός Πρόσβασης (ΒΠ) του δεύτερου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας με τον αντίστοιχο συντελεστή. (Συντελεστής 0,7 για το επιστημονικό πεδίο της κατεύθυνσης. Συντελεστής 0,4 για οποιοδήποτε άλλο επιστημονικό πεδίο)

Δ. Να προστεθούν τα τρία γινόμενα που προέκυψαν από τους προηγούμενους υπολογισμούς στα στάδια Α, Β και Γ.

Το τελικό άθροισμα το πολλαπλασιάζουμε με το 100, ώστε να προκύψουν τα Μόρια Εισαγωγής.

(Να υπενθυμίσουμε ότι όλοι οι υπολογισμοί γίνονται σε προσέγγιση εκατοστού, δηλαδή με την ύπαρξη το πολύ δύο δεκαδικών ψηφίων)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Το σύστημα που είναι σε ισχύ για τις Πανελλήνιες εξετάσεις, δέν θεωρεί όλα τα μαθήματα ισοδύναμα-ισοβαρή. Ανάλογα με την κατεύθυνση που επιλέγει να ακολουθήσει κάποιος υποψήφιος, διαφοροποιούνται τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας στα επιστημονικά πεδία των σχολών που θα δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο.

Για να γίνει δυνατός ο υπολογισμός των Μορίων Εισαγωγής που συγκεντρώνονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, είναι απαραίτητη η εξοικείωση των βασικών μαθημάτων, όπως και των αντίστοιχων συντελεστών βαρύτητας.

Οι σχολές που μπορούν να δηλωθούν στο μηχανογραφικό δελτίο κατηγοριοποιούνται σε επιστημονικά πεδία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται σχολές που έχουν σε γενικές γραμμές συναφή επαγγελματικό προσανατολισμό. Σε κάθε επιστημονικό πεδίο υπάρχουν δύο μαθήματα με διαφοροποιημένο συντελεστή βαρύτητας και διαμορφώνουν σε καθοριστικό βαθμό τα Μόρια Εισαγωγής που συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος. Αυτά τα μαθήματα εξαρτώνται τόσο από το Επιστημονικό Πεδίο (Ε.Π.) των σχολών που θα δηλωθούν, όσο και από την κατεύθυνση που ακολουθεί ο μαθητής στη Γ’ τάξη των Λυκείων.

Για τους υποψήφιους της ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο, είναι:

Επιστημονικό Πεδίο 1

 • Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης   με  συντελεστή  1,3
 • Ιστορία Κατεύθυνσης  με  συντελεστή  0,7

Επιστημονικό Πεδίο 2

 • Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής  με  συντελεστή  0,9
 • Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας  με  συντελεστή  0,4

Επιστημονικό Πεδίο 3

 • Βιολογία  Γενικής Παιδείας  με  συντελεστή  0,9
 • Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας  με συντελεστή 0,4

Επιστημονικό Πεδίο 4

 • Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής   με συντελεστή 0,9
 • Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας  με συντελεστή 0,4

Επιστημονικό Πεδίο 5

 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Επιλογής  με συντελεστή  1,3
 • Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής  με συντελεστή  0,7

Για τους υποψήφιους της ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο, είναι:

Επιστημονικό Πεδίο 1

 • Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας  με συντελεστή 0,9
 • Ιστορία Γενικής Παιδείας  με συντελεστή 0,4

Επιστημονικό Πεδίο 2

 • Μαθηματικά Κατεύθυνσης  με συντελεστή 1,3
 • Φυσική Κατεύθυνσης  με συντελεστή 0,7

Επιστημονικό Πεδίο 3

 • Βιολογία Κατεύθυνσης  με συντελεστή 1,3
 • Χημεία Κατεύθυνσης  με συντελεστή  0,7

Επιστημονικό Πεδίο 4

 • Μαθηματικά Κατεύθυνσης  με συντελεστή 1,3
 • Φυσική Κατεύθυνσης  με συντελεστή 0,7

Επιστημονικό Πεδίο 5

 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Επιλογής  με συντελεστή 1,3
 • Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής  με συντελεστή 0,7

Για τους υποψήφιους της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο, είναι:

Επιστημονικό Πεδίο 1

 • Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας  με συντελεστή 0,9
 • Ιστορία Γενικής Παιδείας  με συντελεστή 0,4

Επιστημονικό Πεδίο 2

 • Μαθηματικά Κατεύθυνσης  με συντελεστή 1,3
 • Φυσική Κατεύθυνσης  με συντελεστή  0,7

Επιστημονικό Πεδίο 3

 • Βιολογία Γενικής Παιδείας  με συντελεστή 0,9
 • Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας  με συντελεστή 0,4

Επιστημονικό Πεδίο 4

 • Μαθηματικά Κατεύθυνσης  με συντελεστή 1,3
 • Φυσική Κατεύθυνσης  με συντελεστή 0,7

Επιστημονικό Πεδίο 5

  • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Επιλογής  με συντελεστή 1,3
  • Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής  με συντελεστή 0,7

Παρατήρηση:

Ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που επιλέγεται, όποιος υποψήφιος θελήσει να δηλώσει σχολή του 5ου Επιστημονικού Πεδίου, θα διαγωνισθεί σε επτά (7) πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς είναι υποχρεωτικό να εξεταστεί και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

 

Advertisements
 1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
 1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: